ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ναυτιλία

FAIRDEAL GROUP MANAGEMENT SA

FAIRDEAL GROUP MANAGEMENT SA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αλεξ. Παπαναστασίου 34,18533 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104122220

GO SHIPPING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

GO SHIPPING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολυδεύκους 57,18545 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104227730

HELIOS SHIPPING L.T.D.

HELIOS SHIPPING L.T.D.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ακτή Μουτσόπουλου Τρύφωνα 16,18535 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104286253

HIND MARITIME ENTERPRISES SA

HIND MARITIME ENTERPRISES SA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Χατζηκυριάκου 15,18537 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104528095