ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ιταλική Κουζίνα

L ‘ ARTIGIANO

L ‘ ARTIGIANO

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ακτή Μουτσοπούλου 62,18536 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104525777

MOZZARELLA – Δάκουρας Κωνσταντίνος

MOZZARELLA – Δάκουρας Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ήβης 30,18539 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104185090

PARMEGIANI RISTORANTE ITALIANO

PARMEGIANI RISTORANTE ITALIANO

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ακτή Μουτσοπούλου 11,18534 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104112450

TONY BONNANO

TONY BONNANO

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παπαναστασίου Αλεξ. 63,18533 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104111901