ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ιατροί

Ψαρρού Ι. Αικατερίνη

Ψαρρού Ι. Αικατερίνη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 87,18536 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104282455

Ψιρογιάννη Ι. Σταυρούλα

Ψιρογιάννη Ι. Σταυρούλα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρήνης 1,18539 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104180355

Ψυλόγλου Π. Νικόλαος

Ψυλόγλου Π. Νικόλαος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίας Παρασκευής 55,18539 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104515210