ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Παιδίατροι

Πουπάκη Κ. Άλλα

Πουπάκη Κ. Άλλα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γρηγορίου Λαμπράκη 95-97,18534 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104100021

Ρεσβάνη Β. Αγγελική

Ρεσβάνη Β. Αγγελική

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Υψηλάντου 134,18535 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104138101

Τασσοπούλου – Κωσταρέλλη Αναστασία

Τασσοπούλου – Κωσταρέλλη Αναστασία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αιτωλικού 67,18545 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104634502

Τρίκκα Α. Παναγιούλα

Τρίκκα Α. Παναγιούλα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ζωσιμάδων 29,18531 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104173042

Φουρναράκη Θ. Θεοδώρα

Φουρναράκη Θ. Θεοδώρα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ράλλη Λουκά 52,18534 Πειραιάς,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104123245